Deze website slaat cookies op uw apparaat op.
U kunt meer te weten komen over de cookies die we gebruiken in het Privacybeleid.
Top
BIZAY heeft verschillende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen geïmplementeerd om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd uw persoonlijke gegevens te beschermen.
1. PRIVACYVERKLARING

BIZAY is een gedeponeerd handelsmerk waaronder de commerciële onderneming Binary Subject, S.A., met hoofdkantoor in Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-628, Torres Vedras.

Voor BIZAY is de privacy van uw gegevens belangrijk. Wij waarderen daarom het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom heeft BIZAY verschillende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen genomen om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd uw persoonlijke informatie te beschermen en wij garanderen ook dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden en de rechten die door de wet zijn vastgelegd, zich te laten leiden door de bestaande rechtsbeginselen op het gebied van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, met name de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad - Algemene verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR") - en andere toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder nationale wetgeving ter aanvulling van het GDPR. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat u weet welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze website, zowel de huidige als de vorige. Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, dient u dus de voorwaarden van ons Privacybeleid te lezen en te aanvaarden, waarbij u zich ertoe verbindt hieraan en aan alles wat hieronder wordt uiteengezet, gebonden te zijn.

In dit privacybeleid worden de voorwaarden uitgelegd waaronder alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt. Alle persoonlijke informatie die wij als bezoeker en/of Gebruiker van onze website van u vragen, wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BIZAY en wordt niet gedeeld met derden, behalve in de gevallen die in ditzelfde privacybeleid worden vermeld.

Door gebruik te maken van onze website geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, opslaan, openbaar maken en gebruiken van zijn gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, en aanvaardt hij de voorwaarden en bepalingen daarvan.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw persoonlijke informatie wanneer deze zichtbaar wordt voor derden als gevolg van de verstrekking van persoonlijke informatie die openbaar wordt gemaakt bij het gebruik van bepaalde functies van onze website, zoals het plaatsen van een commentaar of bericht op de website. Indien het commentaar of bericht van de gebruiker persoonlijke gegevens bevat en door de gebruiker wordt gepubliceerd op een voor het publiek toegankelijke pagina, kunnen de gegevens door derden worden opgemerkt en kan de gebruiker ongevraagd berichten van hen ontvangen. De inhoud of gegevens die de gebruiker naar onze website uploadt en die zichtbaar zijn voor derden, worden niet beschouwd als persoonlijk identificeerbare gegevens die onder dit privacybeleid vallen en zijn onderworpen aan het privacybeleid van derden. De gebruiker moet altijd voorzichtig te werk gaan bij het publiceren van deze gegevens.

BIZAY behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid af en toe te herzien en aan te passen met het oog op verbetering door de herziene versie op haar website te publiceren. We raden u ook aan om dit privacybeleid van tijd tot tijd te controleren en te herzien, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen die zijn aangebracht.

BIZAY informeert u dat u door het aanvaarden van dit privacybeleid ook het privacybeleid van andere landen waarin BIZAY actief is binnen de Europese Economische Ruimte aanvaardt.

U moet zich er ook van bewust zijn dat de inhoud van het privacybeleid van alle websites van de landen van de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van de huidige websites, volledig samenvalt, aangezien ze alleen onderscheiden worden in de taal waarin ze worden gepresenteerd. In het geval van verschillen tussen het privacybeleid van de verschillende landen waarin de BIZAY actief is, informeert de BIZAY dat de Portugese versie de overhand moet hebben.

2. GEGEVENSBEHEERDER

Binary Subject, S.A., ingeschreven in het Handelsregister met het unieke registratienummer 509.980.422, is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van haar klanten en/of potentiële klanten. Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen: Adres: Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-046 Torres Vedras Telefoon: [●] E-mail: [email protected]

3. PERSOONSGEGEVENS, BETROKKENEN EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Volgens de voorwaarden van de RGPD zijn Persoonsgegevens alle informatie, van welke aard en in welk medium dan ook, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn indien hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld aan de hand van zijn of haar naam, identificatienummer, locatiegegevens, elektronische identificatiemiddelen of andere elementen aan de hand waarvan die natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

3.2. Wie zijn de betrokkenen?

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die wij ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relatie met klanten, potentiële klanten of leveranciers, als onderdeel van onze naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen, evenals op persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

3.3. Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens en welke categorieën van persoonlijke gegevens verwerken we?

In dit deel van het privacybeleid beschrijft BIZAY de categorieën informatie die u verzamelt.

Automatisch verzamelde informatie door BIZAY:
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over uw transacties en uw gebruik van dezelfde website.

Als u een BIZAY geregistreerde klant bent of als u de producteditor gebruikt, worden de gegevens die automatisch worden verzameld, aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld.

Het doel van deze informatieverzameling is het uitvoeren van intern onderzoek door BIZAY om de interesses en voorkeuren van haar Gebruikers te kennen, hun behoeften en prioriteiten beter te begrijpen en op die manier de geleverde diensten te verbeteren. BIZAY kan deze informatie ook gebruiken om platformnieuws, promoties, kortingen en andere informatie te communiceren die van belang worden geacht voor de gebruiker.

Automatisch verzamelde informatie:
U kunt ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken wanneer:

 • Registreer voor een BIZAY account;
 • Gebruik de product editor;
 • Bestel producten of cadeaubonnen;
 • Vraag klantenondersteuning aan of stuur ons een andere communicatie;
 • Deelnemen aan loterijen of wedstrijden;
 • U meldt zich aan om speciale aanbiedingen te ontvangen, of u ontvangt ze;
 • Meld u aan om nieuwsbrieven, e-mail alerts en speciale aanbiedingen te ontvangen;
 • Reageert op vragen;
 • Vul de BIZAY vertegenwoordigingsovereenkomst in;
 • Vul onze nieuwe klantenbrochures in;
 • Andere situaties waarin gebruikers vrijelijk en spontaan hun persoonlijke gegevens aan BIZAY verstrekken;

Alle gegevens die nodig zijn voor de formalisering, uitvoering en het beheer van de gecontracteerde diensten kunnen worden verzameld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Contactgegevens: naam; adres; e-mail; telefoon/mobiel; factuuradres; afleveradres;
 • Persoonlijke gegevens: nummer van de burgerkaart/identiteitskaart; nummer van de belastingbetaler; bankgegevens; burgerlijke staat; beroep; dienstverband;
 • Identificatiegegevens: klantnummer; contractnummer;
 • Klantgeschiedenis: klanttevredenheidsratio; verleende diensten; verleende diensten; verleende lokale diensten; aankoop- en betalingsgeschiedenis;
 • Overige: details over apparaten; IP-adressen;
 • Houd er rekening mee dat u ons ook deze informatie over andere mensen kunt verstrekken, inclusief hun e-mailadressen en telefoonnummers, als u een product naar een vriend(in) mailt, een vriend(in) doorstuurt naar de website of naar onze promoties, of producten koopt door de informatie van een vriend(in) in te voeren.

Cookies:
Onze website gebruikt cookies en andere cookie-achtige bestanden om de kwaliteit van de website en de dienstverlening aan u te verbeteren. De cookies die BIZAY op al haar websites gebruikt, verzamelen geen persoonlijke informatie die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, maar houden enkel algemene informatie bij, namelijk de vorm en/of plaats van toegang van de gebruiker en de manier waarop de websites worden gebruikt. Cookies bewaren alleen informatie met betrekking tot de voorkeuren van de gebruiker. De door onze website gebruikte cookies worden hieronder beschreven:

 1. Permanente cookies: Dit zijn cookies die worden opgeslagen in de browser van uw elektronische toegangsapparaten (PC, mobiel en tablet) en die worden gebruikt telkens wanneer u de BIZAY website opnieuw bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om de navigatie af te stemmen op de interesses van de gebruiker, waardoor we een meer persoonlijke service kunnen bieden;
 2. Sessiecookies: Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat u de website verlaat, zodat er geen registratie op de harde schijf van de gebruiker plaatsvindt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, dient om de verkeerspatronen op de site te analyseren, zodat we problemen kunnen identificeren en een betere surfervaring kunnen bieden;
 3. Analysecookies: Dit zijn cookies die geen persoonlijke informatie over u verzamelen of opslaan (bijv. naam of adres) en daarom niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Integendeel, ze bestaan uit cookies die het mogelijk maken het aantal gebruikers te kwantificeren en de meting en statistische analyse van het gebruik van de aangeboden dienst door de gebruikers uit te voeren. Op die manier kan BIZAY de navigatie op haar website analyseren, met als doel het aanbod van producten of diensten die wij u aanbieden te verbeteren.

Voor meer informatie over de cookies die BIZAY gebruikt, raden wij u aan om ons Cookiebeleid te lezen.

3.4. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Door zich als Gebruiker te registreren, machtigt de Gebruiker BIZAY om de persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken:

 • Bied de functies en functionaliteit van de website aan;
 • Voldoen aan de verzoeken om producten en diensten van de Gebruiker;
 • Betaal de inkomsten verkregen met BIZAY (inbedrijfstellingsmodel);
 • Communiceer met de Gebruiker over de status van hun bestellingen en andere verzoeken om informatie met betrekking tot onze producten en diensten;
 • Stuur de gebruiker informatie over onze producten en diensten;
 • de interne bedrijfsdoelstellingen van BIZAY, zoals gegevensanalyse, auditing, enz;
 • Help BIZAY om meer relevante content voor de gebruiker te creëren;
 • De gebruiker informeren over de resultaten van sweepstakes, prijsvragen en andere promoties;

BIZAY gebruikt het door U opgegeven e-mailadres om met U te communiceren over Uw account en om bepaalde waarschuwingsberichten te versturen, evenals om van tijd tot tijd marketingberichten en kennisgevingen te versturen. U kunt zich afmelden voor de communicatie in uw account door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van alle BIZAY e-mails.

Door u af te melden voor de communicatie van BIZAY, ontvangt u niet langer al onze informatie over onze producten en diensten, de resultaten van onze sweepstakes, prijsvragen en promoties, maar kunt u tijdelijk e-mails blijven ontvangen over uw klantenaccount bij BIZAY. Deze functie wordt momenteel herzien en zodra u zich afmeldt, ontvangt u geen communicatie meer van BIZAY.

BIZAY gebruikers kunnen vrienden/familie doorverwijzen om communicatie van BIZAY te ontvangen. BIZAY behoudt zich het recht voor om de door de verwijzer verstrekte gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij anders is toegestaan.

Wij zullen niet-persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om het gebruik en de prestaties van de website te controleren om meer te weten te komen over hoe mensen de website gebruiken en zo onze producten en diensten te verbeteren en de gebruikerservaring op onze website aanzienlijk te verbeteren.

4. DE BASIS EN DE DUUR VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
4.1. Op welke basis kan BIZAY uw persoonlijke gegevens behandelen?

In het algemeen zijn de verzamelde persoonsgegevens bestemd voor het beheer van de contractuele relatie, de levering van de gecontracteerde diensten, de afstemming van onze diensten op uw behoeften en interesses en zodat wij u kunnen informeren over onze evenementen en onze diensten/producten.

Volgens de voorwaarden van het GDPR moet de verwerking van persoonsgegevens een rechtsgrondslag hebben die een dergelijke verwerking wettigt, wat onder meer het geval kan zijn:

 • Toestemming: wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming - schriftelijk, mondeling of door middel van de validatie van een optie - en voorafgaande toestemming hebt en wanneer die toestemming vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is. Voorbeelden hiervan zijn uw toestemming voor het verzenden van direct marketing berichten; profilering; call recording;
 • Uitvoering van het contract en precontractuele due diligence: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het sluiten, uitvoeren en beheren van het met BIZAY gesloten contract, zoals voor het gebruik van de website, verzoeken om informatie, het opstellen van voorstellen voor diensten, het verlenen van diensten, het beheer van contact/vervanging, facturering/inning en betaling;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de BIZAY onderworpen is, zoals de mededeling van gegevens aan wetshandhavings-, gerechtelijke, fiscale of regelgevende instanties;
 • Legitiem belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met een legitiem belang van de BIZAY of van derden, zoals verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, opsporing van fraude, waarbij de redenen voor het gebruik ervan voorrang moeten hebben op de rechten van de betrokkene.
4.2. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens in de mate die nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Er zijn gevallen waarin de wet de verwerking en bewaring van gegevens gedurende een minimumperiode voorschrijft, namelijk tien jaar in het geval van gegevens die nodig zijn voor informatieverstrekking aan de belastingdienst, voor boekhoudkundige, fiscale of commerciële boekhouddoeleinden. In andere gevallen bewaren wij uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of, indien van toepassing, zo lang als toegestaan door de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD). Zodra de maximale bewaartermijn is bereikt, worden uw persoonlijke gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd (anoniem gemaakte gegevens kunnen worden bewaard) of op een veilige manier vernietigd.

Wanneer er echter geen specifieke wettelijke verplichting bestaat, worden de gegevens alleen verwerkt voor de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en bewaard, te verwezenlijken en altijd in overeenstemming met de wet, richtsnoeren en besluiten van het CNPD. In het kader van de gespreksopname en in overeenstemming met de reglementaire machtiging bewaart BIZAY de opnames voor het bewijs van de commerciële transactie en communicatie in het kader van de contractuele relatie voor de tussen de partijen overeengekomen geldigheidsduur van het contract plus de verjarings- en vervaltermijn, die 6 maanden bedraagt.

BIZAY kan ook oproepen registreren en bewaren ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening en op basis van de toestemming van de Klant, maar voor dit doel worden oproepen slechts gedurende een periode van maximaal 30 dagen bewaard.

Wat de videobewaking van haar gebouwen betreft, bewaart BIZAY alleen beeldopnames en aanverwante persoonsgegevens voor een periode van maximaal 30 dagen.

BIZAY kan andere persoonsgegevens langer bewaren dan de duur van de contractuele relatie, hetzij op basis van uw toestemming, hetzij om de rechten of plichten in verband met het contract te waarborgen, hetzij omdat u legitieme belangen heeft waarop u het contract kunt baseren, maar altijd voor de periode die strikt noodzakelijk is om de respectieve doeleinden te bereiken en in overeenstemming met de richtlijnen en besluiten van het CNPD.

5. UITWISSELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
5.1. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

In de regel deelt BIZAY geen persoonlijke gegevens over u met andere personen of niet-gelieerde bedrijven zonder uw toestemming. BIZAY verstrekt echter gegevens aan haar agenten en haar dienstverleners en andere vertrouwde dienstverleners voor beperkte doeleinden, zoals:

 • De afhandeling van klantenorders en de verwerking van creditcardtransacties;
 • Het aanbod van bepaalde producten en diensten;
 • Het verlenen van klantenondersteunende diensten;
 • Het beheer van informatie namens ons;
 • Het verbeteren van de kenmerken en functionaliteiten van de website.

In dergelijke gevallen eisen wij dat deze personen zich ertoe verplichten de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze verstrekken en in overeenstemming met ons privacybeleid. Partners zijn wettelijk en contractueel verplicht om het privacybeleid van BIZAY te respecteren.

Door ons te registreren op de Website, door ons te registreren voor een promotie (bijv. een sweepstake of prijsvraag) of een dienst die wij samen met een derde partij leveren, gaat u ermee akkoord dat wij gegevens (zoals uw naam, e-mailadres en accountactiviteit) aan dergelijke derde partijen kunnen verstrekken, op voorwaarde dat dit naar behoren door u is goedgekeurd.

BIZAY voorziet haar leveranciers van de voornaam en de stad/het district/het land van vestiging van BIZAY-klanten die BIZAY-producten van die leverancier hebben gekocht. BIZAY kan ook klantgegevens (met inbegrip van de naam, het adres, het telefoonnummer en de accountactiviteit van de gebruiker) openbaar maken wanneer zij naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is:

 • Voldoen aan de wet;
 • Voldoen aan dagvaardingen, bevelen, gerechtelijke bevelen, gerechtelijke bevelen, onderzoeken van de overheid of andere gerechtelijke handelingen;
 • Handhaven of afdwingen van de voorwaarden van een van onze Gebruikers- of licentieovereenkomsten;
 • Onderzoeken van of reageren op beschuldigingen van fraude, inbreuk op intellectueel eigendom of andere illegale activiteiten;
 • Onderzoek doen in gevallen van fraude of soortgelijke beschuldigingen;
 • De rechten, eigendom of veiligheid van BIZAY en onze gebruikers of derden beschermen;
 • BIZAY operaties beschermen;
 • Laat BIZAY de beschikbare rechtsmiddelen in werking stellen of de schade die het kan oplopen beperken;

U kunt rechtstreeks vanaf onze website toegang krijgen tot websites van derden. Dit privacybeleid is echter niet van toepassing wanneer de gebruiker toegang krijgt tot websites van derden. BIZAY kan niet controleren hoe derden de persoonlijke gegevens die u aan hen bekendmaakt, dus u dient het privacybeleid van de website van de derde die u bezoekt zorgvuldig te lezen voordat u deze gebruikt of uw persoonlijke gegevens aan uw serviceprovider bekendmaakt.

Binnen BIZAY hebben medewerkers die hun gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele/precontractuele en wettelijke verplichtingen toegang tot uw gegevens.

BIZAY kan ook gegevens verwerken buiten Portugal en de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder bescherming biedt dan in Portugal en de EER. U zult echter gebruik maken van de hieronder beschreven beveiligingsmechanismen.

6. VEILIGHEID

Telkens wanneer u een account opent op de BIZAY website, wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en een e-mailadres in te voeren.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en gebruikersaccount en is tevens verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht door middel van het gebruik van zijn wachtwoord of gebruikersaccount. De Gebruiker kan zijn wachtwoord zo vaak als hij/zij wenst wijzigen door de instructies op te volgen die voor dat doel in zijn/haar persoonlijke ruimte worden gepresenteerd.

De gebruiker verbindt zich ertoe:

 1. Onmiddellijk BIZAY op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van de gebruikersaccount, of elke andere inbreuk op de beveiliging;
 2. Zorg ervoor dat uw gebruikersaccount aan het einde van elke sessie wordt afgesloten.

BIZAY is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze clausule door de gebruiker.

6.1. Hoe houden wij uw persoonlijke gegevens veilig?

Wanneer u een bestelling plaatst of toegang krijgt tot uw accountgegevens, gebruiken wij commercieel geschikte en algemeen aanvaarde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle informatie die wij over u verzamelen te beschermen.

Bovendien en zoals hierboven vermeld, worden de gegevens in de BIZAY account van de Gebruiker beschermd door een wachtwoord om de privacy en veiligheid van de Gebruiker te waarborgen. De Gebruiker moet altijd maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van het door hem gekozen wachtwoord te beschermen om ongeoorloofde toegang tot zijn wachtwoord en tot zijn computer te voorkomen.

De Gebruiker kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan BIZAY te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies van onze website niet kunnen worden gebruikt, aangezien dergelijke informatie noodzakelijk kan zijn voor de Gebruiker:

 1. Registreer als lid;
 2. Deelnemen aan een wedstrijd, promotie, enquête of loterij;
 3. Stel een vraag;
 4. Of start andere transacties op onze website.

Daarnaast voorkomt BIZAY onbevoegde toegang of openbaarmaking door gebruik te maken van verschillende beveiligingsmaatregelen, waaronder encryptie- en authenticatietools, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en te handhaven. We belichten de volgende maatregelen:

 1. Fysieke veiligheidsmaatregelen:
  1. Beveiliging van faciliteiten: De toegang tot faciliteiten (met inbegrip van onderaannemers) is beperkt tot werknemers en, in uitzonderlijke gevallen, tot personen die naar behoren zijn gemachtigd door BIZAY.
  2. Videobewakingscamera's, om de fysieke veiligheid van werknemers en documenten te waarborgen;
  3. Er bestaat een gegevensbeschermingsbeleid, vastgelegd in de BIZAY gedragscode, dat van toepassing is op al haar medewerkers.
 2. Logische veiligheidsmaatregelen:
  1. De toegang tot computersystemen wordt beschermd door middel van login en wachtwoord, met verschillende beveiligingsniveaus en dat moet periodiek worden gewijzigd;
  2. Het volledige computernetwerk van BIZAY wordt beschermd door antivirus, firewalls en monitoring van geïnstalleerde software;
  3. Gebruik van SSL in het domein;
  4. Gebruik van encryptietechnologie bij het verzamelen of overdragen van vertrouwelijke gegevens.
7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

BIZAY garandeert, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD, de volgende rechten van de betrokkenen op het gebied van persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang: recht op informatie over welke van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wat zijn de doeleinden van de verwerking, wat zijn de bewaartermijnen, enz.
 2. Recht op rectificatie: recht om de rectificatie te vragen van uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn of om de aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, zoals adres, NIF, e-mail, telefonische contacten, of andere.
 3. Recht om te vergeten: het recht om de vergeetachtigheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zolang er geen geldige redenen zijn om deze te bewaren, zoals gevallen waarin BIZAY verplicht is de gegevens te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat er een gerechtelijke procedure loopt.
 4. Recht op overdraagbaarheid: recht op ontvangst van de gegevens die u ons heeft verstrekt in digitaal formaat van het huidige gebruik en automatische uitlezing.
 5. Recht op beperking: recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de vorm van te vragen: i) opschorting van de verwerking of ii) beperking van de reikwijdte van de verwerking tot bepaalde categorieën gegevens of doeleinden van verwerking.
 6. Recht om de toestemming of het recht van verzet in te trekken: het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die uitsluitend op deze toestemming is gebaseerd, bijvoorbeeld in het geval van gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat er geen legitieme belangen prevaleren boven hun belangen, rechten en vrijheden, bijvoorbeeld de verdediging van een recht in gerechtelijke procedures.
 7. Recht om een klacht in te dienen: recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, het CNPD.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, evenals over de uitoefening van de hierboven vermelde rechten (bijvoorbeeld over het soort gegevens dat wordt opgeslagen, of als u een kopie ervan wenst te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected] .

Nadat wij documenten hebben ontvangen die de identiteit van de gebruiker aantonen, zullen wij u de gegevens verstrekken en kan de gebruiker verzoeken om verwijdering, rectificatie of wijziging van alle of een deel van de gegevens.

Tenzij anders vermeld, is het huidige privacybeleid van BIZAY van toepassing op alle informatie die BIZAY over u en uw account heeft.